Ano ang dating pangalan ng france

Rated 3.91/5 based on 726 customer reviews

It is clear therefore that this name did not come from the bible.

This is not the name of the Church established by Christ, and therefore, not the Church that will be saved. It has its historical background but what we are talking here is, if the Catholic Church is STILL, SAME and IDENTICAL with the Church in the 1st century!

Katulad din ng San Miguel Beer pagtawid sa America o Europa o Arabia, SAN MIGUEL pa rin (at hindi SAINT MICHAEL beer) ang pagkilala sapagkat iyan ang registered patented name ng produkto.“But there is something we must tell you and everyone else in Israel.

HIS NAME IS THE ONLY ONE in all the world that can save anyone.” Acts ,12 Agree po tayo na ang PANGALAN ni JESUS ay bukod tangi sa lahat ng mga PANGALAN.

“But there is something we must tell you and everyone else in Israel.

This man is standing here completely well because of the power of Jesus Christ from Nazareth.

May mga peke riyan kaya’t kailangan lang ng mamimili na siyasatin ng mabuti ang mga PALATANDAAN (Marks) ng TUNAY sa PEKE.Kailangan meron tayong mga BASIS o basyahan o mga PALATANDAAN o MARKS para magsiyasat.“’Catholic’ is the ancient name by which the Church of Christ has been known for nineteen centuries, this name was given to her not for reasons of controversy, to prove something, but because it identifies her uniquely. Ignatius, bishop of Antioch in Syria, who was martyred about A. The Church founded by Christ is here, for the first time, called ‘the Catholic Church’, a name clearly to denote the Church throughout the world in union with the see or diocese of Rome.It was stress the unity of the universal Church that St. Edward Taylor, p.3 Hindi natin kayang i-verify kung authentic ang kanilang quotations galing kay Rev. Edward Taylor, p.7) ngunit kulang na kulang tayo sa panahon upang sumangguni sa isang library.Wala sa kalingkingan ng mga Ministro ng mga INM-1914. Estudyante ni Apostol San Juan si San Ignatius—eh si Felix naging estudyante ba siya ng kahit sinong apostol?!!Kung babasahin natin ang sinulat ni San Ignatius, lumalabas na siya’y may CONFIDENCE sa kanyang pananalita at paggamit sa salitang “CATHOLIC”.

Leave a Reply